Voedselveiligheid

CERTIFICAAT VOEDSELBANK NOORDENVELD

Voedselbank krijgt wederom Certificaat Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedselveilig is. Het Certificaat Voedselveiligheid wordt door Voedselbanken Nederland verstrekt aan voedselbanken die voldoen aan de richtlijnen die voor voedselveiligheid zijn opgesteld. Zo weten wij dat we de zaken goed voor elkaar hebben. Ook nu weer hebben we het certificaat ontvangen.

Voedselbanken werken met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedselveilig gewerkt wordt. Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.