Integriteit en Vertrouwenspersoon

Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Voedselbanken Nederland heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn ook beschikbaar voor de vrijwilligers van onze eigen voedselbank. Op de website van Voedselbank Nederland is hierover informatie te vinden. Ook is hier de integriteitscode te vinden die regels bevat die de integriteit van ons doen en laten moet bevorderden.

Klik verder voor meer informatie.