Steun de Voedselbank  

 

 

 

Historie

 

Op 1 maart 2006 is bij notariskantoor Wilts & Holland de acte van oprichting van de Stichting Voedselbank Noordenveld gepasseerd.
De oprichting van de voedselbank in Noordenveld is een initiatief van de Stichting Platform Minima Noordenveld.

De voedselbank is opgericht om mensen met een minimaal budget voor levensonderhoud primair te helpen met een voedselpakket.
Om de doelstelling te realiseren wordt de medewerking gezocht van leveranciers in de gemeente Noordenveld om overtollige voorraden
gratis ter beschikking te stellen aan de voedselbank.
De producten zijn voor een belangrijk deel afkomstig van de Stichting Voedselbank Nederland te Rotterdam.

Deelnemers aan de voedselbank zijn individuele personen of gezinnen waarvan het voor kleding en voedsel besteedbaar inkomen voldoet
aan de criteria van de landelijke voedselbankorganisatie. In december 2005 heeft een eerste uitreiking van een voedselpakket plaatsgevonden.
Momenteel ontvangen circa 100 deelnemers maandelijks een voedselpakket.