Steun de Voedselbank  

 

Hier leest u de criteria en de bedragen per 1 januari 2020. Op hoofdlijnen:


Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag dat uit de navolgende formule komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket:

Minder dan:

€ 230,- voor één volwassene plus
€ 95,- voor elke extra volwassene (personen van 18 jaar of ouder) plus
€ 95,- per kind (ongeacht de leeftijd maar wel jonger dan 18 jaar)

 

Voorbeelden:

1 persoon  € 230
2 volwassenen € 325
1 volwassene en 1 kind  € 325
1 volwassene en 2 kinderen  420
2 volwassenen en 2 kinderen € 515
1 volwassene en 3 kinderen € 515

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook in 2020 nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.