Het geld ligt op straat maar je moet wel zelf bukken

Het geld ligt op straat maar je moet wel zelf bukken

In deze dure tijden is de voedselbank belangrijker dan ooit. Niet alleen minima, maar ook mensen met een modaal inkomen hebben moeite om rond te komen.