WELKOM BIJ VOEDSELBANK NOORDENVELD

Wilt u ons op de een of andere manier ondersteunen? Laat het ons weten.

Welkom op de site van onze Voedselbank. Wij maken sinds 2006 deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. Voedselbanken zijn onafhankelijke organisaties, opgericht en gerund door vrijwilligers om mensen met een minimaal budget voor levensonderhoud te helpen met een voedselpakket. Momenteel ontvangen circa 140 deelnemers maandelijks een dergelijk pakket van Voedselbank Noordenveld.

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Deelnemers aan de voedselbank zijn individuele personen of gezinnen waarvan het voor kleding en voedsel besteedbaar inkomen voldoet aan de criteria van de landelijke voedselbankorganisatie.

Om voldoende middelen aan onze cliënten beschikbaar te kunnen stellen, zoeken voedselbank medewerking met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zij kunnen helpen met het gratis beschikbaar stellen van overtollige voorraden, geld en diensten. 

Wilt u ons ook helpen? Dat kunt u bijvoorbeeld doen door te doneren.

Doneer uw vrijwillige bijdrage op bankrekeningnummer: NL54RABO0117736228 ten name van Stichting Voedselbank Noordenveld.

Heel erg bedankt voor uw bijdrage.

IT-Hub | Hoogeveen