WELKOM BIJ VOEDSELBANK NOORDENVELD

Welkom op de site van onze Voedselbank. Wij maken deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. Wij ondersteunen mensen met een voedselpakket.

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist u dat niemand honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu.

De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten.

Om de voedselpakketten te realiseren stellen leveranciers in de gemeente Noordenveld overtollige voorraden gratis ter beschikking aan de voedselbank. Producten worden ook verkregen via de Vereniging van Nederlandse Voedselbank Rotterdam.

Helpt u ons ook mee? Dat kunt u bijvoorbeeld doen door te doneren.
Doneer uw vrijwillige bijdrage op bankrekeningnummer:

NL54RABO0117736228 ten name van Stichting Voedselbank Noordenveld.

Heel erg bedankt voor uw bijdrage.

IT-Hub | Hoogeveen